Sociaal-Economische Raad

De Sociaal-Economische Raad (SER) kenmerkt zich in zijn adviserende taken door de grote diversiteit aan onderzoeken en commissies, met betrokkenheid van interne en externe deskundigen, die ieder hun eisen stellen aan de informatievoorziening. Het uniformeren en vooral verder digitaliseren van de informatiestromen staat bij de SER voor de komende jaren op de agenda.

In dit kader heeft de SER aan DOCFactory verzocht om een visie op te stellen op de (documentaire) informatievoorziening waarin een realistisch toekomstbeeld geschetst wordt op strategisch, tactisch en uitvoerend niveau.

DOCFactory heeft zich goed verdiept in de werkwijze van de SER. De scope van het onderzoek betrof het geheel van informatiestromen, archiefbestanden en informatieverzamelingen aanwezig bij de SER en de ICT-hulpmiddelen die direct betrekking hebben op de informatievoorzieningsfunctie van onze organisatie (met uitzondering van de bibliotheek). Door het goed betrekken van onze medewerkers bij het onderzoek heeft DOCFactory draagvlak gecreëerd om de toekomstige veranderingen op het gebied van de informatievoorziening te omarmen.

DOCFactory heeft een visiedocument opgeleverd waarin op een heldere wijze staat aangegeven hoe de informatievoorziening in de komende jaren verder gedigitaliseerd en gestroomlijnd kan worden.

Naar aanleiding van het strategische visiedocument is DOCFactory onze partner bij de tactische uitwerking: de keus voor een bij de SER passend Document Management Systeem en hulp bij de implementatie was een logisch vervolg. De uitvoerende medewerkers zijn, naar onze volle tevredenheid, begeleid bij de inrichting van de informatievoorziening en bij de overdracht van twee tienjarenblokken naar het Nationaal archief. Onze vragen op dit gebied worden steeds serieus en met oog voor de unieke situatie van de SER beantwoord.

Mede op basis van het visiedocument en de kennis over de SER heeft DOCFactory onlangs een belangrijk project kunnen afronden: de Selectielijst van de SER is na 20 jaar geactualiseerd en gepubliceerd in de Staatscourant. In goed overleg met de verschillende betrokken onderdelen van de SER-organisatie is DOCFactory in staat geweest de maatschappelijke en organisatorische veranderingen die de SER heeft doorgemaakt via de Selectielijst te verwerken waarbij ook de nieuwe activiteiten van de SER (de activiteiten voor het energieakkoord en de convenanten in het kader van het internationaal verantwoord ondernemen) een plaats hebben gekregen.

 

Cor van den Berg

Hoofd Facilitair Bedrijf
Sociaal-Economische Raad


Terug naar overzicht