Sociaal-Economische Raad

De Sociaal-Economische Raad (SER) kenmerkt zich in zijn adviserende taken door de grote diversiteit aan onderzoeken en commissies, met betrokkenheid van interne en externe deskundigen, die ieder hun eisen stellen aan de informatievoorziening. Het uniformeren en vooral verder digitaliseren van de informatie¬stromen staat bij de SER voor de komende jaren op de agenda.

In dit kader heeft de SER aan DOCFactory verzocht om een visie op te stellen op de (documentaire) informatievoorziening waarin een realistisch toekomstbeeld geschetst wordt op strategisch en tactisch niveau voor de periode 2012-2016.

DOCFactory heeft zich, door de inventarisatie en beoordeling van de beschikbare documentatie en door het interviewen van stakeholders, goed verdiept in de werkwijze van de SER. De scope van het onderzoek betrof het geheel van informatiestromen, archiefbestanden en informatieverzamelingen aanwezig bij de SER en de ICT-hulpmiddelen die direct betrekking hebben op de informatievoorzieningsfunctie van onze organisatie (met uitzondering van de bibliotheek).

Bij het onderzoek is niet uit het oog verloren hoe de veranderingen effect zouden kunnen hebben op onze medewerkers. DOCFactory heeft de medewerkers goed betrokken bij het onderzoek om hun verwachtingen in kaart te brengen. Daardoor is er draagvlak ontstaan om de toekomstige veranderingen op het gebied van de informatievoorziening te omarmen.

DOCFactory heeft een visiedocument opgeleverd waarin op een heldere wijze staat aangegeven hoe de informatievoorziening in de komende jaren verder gedigitaliseerd en gestroomlijnd kan worden. Waar nodig en mogelijk zijn aanbevelingen en voorstellen voor verbeteringen gegeven. Deze visie heeft ons inzicht gegeven in het te volgen digitaliseringstraject.

 

Cor van den Berg

Hoofd Facilitair Bedrijf
Sociaal-Economische Raad


Terug naar overzicht