Shell International B.V.

In 2011 heeft Shell International BV aan DOCFactory twee opdrachten verstrekt. De eerste opdracht richtte zich op het belang en de effectiviteit van ons historische archief. Wij wilden inzicht in de toegevoegde waarde die ons historisch bedrijfsarchief voor Shell vertegenwoordigt en daarbij wilden we weten hoe we die toegevoegde waarde zo efficiënt mogelijk vorm kunnen geven. DOCFactory heeft de waarde van ons Historisch Bedrijfsarchief uitgedrukt in termen van Corporate Image, Corporate Identity en de maatschappelijke waarde. Aanvullend heeft DOCFactory verschillende scenario’s geschetst hoe wij zo efficiënt mogelijk met ons historisch archief kunnen omgaan en toch de toegevoegde waarde voor Shell kunnen verhogen.

De tweede opdracht vond plaats in het kader van ons internationale cost-leadership programma. De opdracht richtte zich op het in kaart brengen van de kosten voor het beheer van onze core-archives en het onderzoeken van mogelijkheden voor kostenreducties in dat beheer. Na een vergelijkend onderzoek tussen onze interne kosten en de kosten voor externe contracting heeft DOCFactory voor ons de keuzes geschetst met de daaraan verbonden voordelen en nadelen. Mede met behulp van de diverse scenario’s kunnen wij een gewogen afweging maken voor ons in te zetten beleid.

Ik wil mijn waardering uitspreken voor de gedegen en persoonlijke wijze waarop DOCFactory deze onderzoeken heeft uitgevoerd en de heldere wijze waarop scenario’s zijn verwoord en keuzemogelijkheden worden aangegeven. En dat binnen de afgesproken planning en de geoffreerde kosten.

 

Ton Reijman

European Records Manager
Shell International BV


Terug naar overzicht