Shell Historical Archive

Shell’s historisch archief en kunst collectie omvat een historisch archief, een grote fotocollectie een collectie boeken en tijdschriften, stamkaarten en objecten en schilderijen. Het historisch archief en kunst collectie beheert, vergaart, bewaart, onderzoekt, presenteert en registreert informatie en objecten over de geschiedenis van Shell. Het historisch archief binnen ons bedrijf levert een expliciete toegevoegde waarde in het versterken van de corporate identity, het corporate image en het leveren van een maatschappelijke waarde door onderzoek en informatieverstrekking. Het historisch archief van Shell is een gesloten archief hetgeen inhoudt dat het niet toegankelijk is voor bezoekers en alleen onder strikte voorwaarden materiaal ingezien kan worden.

Binnen Shell willen we ons historisch archief  in goede, geordende en toegankelijke staat  brengen en houden. In dat kader heeft het Historical Archive DOCFactory gevraagd  een tweetal projecten uit te voeren  met als doel de verbetering van de toegankelijkheid en het realiseren van een duurzaam behoud  van een aantal van onze archieven die frequent worden geraadpleegd.

Het eerste project betrof de bewerking van het zogenaamde Shell tankerarchief, één van de archieven die het meest wordt geraadpleegd om onderzoeksvragen te beantwoorden. De werkzaamheden bestonden uit het controleren en aanvullen van de bestaande plaatsingslijst, het opnieuw verpakken van de kwetsbare archiefdocumenten in zuurvrije omslagen en dozen en het verbeteren van de toegankelijkheid op het archief. Hiermee hebben we het langdurig behoud geborgd en is het archief op efficiëntere wijze te raadplegen.

Het tweede project dat DOCFactory in opdracht van het Historical Archive heeft uitgevoerd, richtte zich op verschillende kleinere archieven. Ook nu werden de kwetsbare documenten zuurvrij verpakt, plaatsingslijsten gecontroleerd en aangevuld en de toegankelijkheid verbeterd.

DOCFactory heeft de werkzaamheden naar volledige tevredenheid uitgevoerd. Dankzij de inzet van betrokken medewerkers kunnen wij weer de nodige jaren vooruit en kunnen wij onze klanten nog beter van dienst zijn.


Drs Rosalie van Egmond

Administrator Historical Archive
Shell International


Terug naar overzicht