Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSDKRH)

De Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSDKRH) zit middenin een transformatie van papier naar digitaal werken. In korte tijd heeft de organisatie veel veranderingen meegemaakt. De medewerkers hebben zich met doorzettingsvermogen en enthousiasme aangepast aan deze wijzigingen. Er is een Handboek Vervanging gekomen om het vervolg van de transformatie vorm te geven. Op dit punt ontstond de behoefte aan een evaluatiemoment. Zijn we op de goede weg en klaar voor de komende veranderingen? DOCFactory heeft daarom met de RODIN-standaard een audit uitgevoerd. De gehele afdeling Informatiemanagement is hierbij onder de loep genomen.

Met het opgeleverde rapport en de aanbevelingen kan de RSDKRH het traject aanpassen en verder werken richting een Vervangingsbesluit.

DOCFactory heeft grondig gewerkt. Met interviews, observaties en analyse van relevante documenten is veel informatie naar boven gebracht. De verantwoordelijke medewerkers van de RSDKRH hebben nadrukkelijk verzocht om pragmatische, concrete aanbevelingen. Hier heeft DOCFactory goed aan voldaan waardoor we direct en grondig met de resultaten in het adviesrapport aan de slag konden. DOCFactory schakelde bovendien regelmatig met de verantwoordelijke medewerkers wat het direct oppakken van de bevindingen heeft bevorderd. Daarnaast hebben de adviseurs van DOCFactory ook een nuttig toetsingskader geleverd waarmee de dienst de toekomstige activiteiten kan handhaven.

Dyantha Boxum

Recordmanager
RSDKRH


Terug naar overzicht