Regionaal Archief Zutphen - audit

In het kader van het uitoefenen van toezicht op de staat van informatiehuishouding en archieven op de aangesloten gemeenten, voert de inspecteur van Regionaal Archief Zutphen namens de gemeentearchivaris periodiek een audit uit.

Voor een van de aangesloten gemeenten, Brummen, was het voornemen dit in 2019 te realiseren. Door uiteenlopende ontwikkelingen werd de audit vertraagd, waarna besloten is om DOCFactory de audit te laten uitvoeren.

DOCFactory heeft de audit uitgevoerd, gebaseerd op de handreiking Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) van de VNG, en de resultaten in de vorm van een rapportage met kleurcode en waardering gepresenteerd. Het rapport geeft enerzijds goed inzicht in de actuele stand van zaken aangaande de informatiehuishouding van de gemeente Brummen en anderzijds voldoende handvatten voor verdere ontwikkeling van het informatiebeheer van deze gemeente.

De samenwerking met DOCFactory verliep in een prettige sfeer, waarbij snel en flexibel kon worden geschakeld. DOCFactory heeft een auditrapport afgeleverd waar de archiefinspecteur zich volledig in kan vinden. De geauditeerde gemeente Brummen kan mede door de aanbevelingen en de voorgestelde verbeterpunten werken aan het op peil houden en brengen van haar archief- en informatiebeheer. In de toekomst willen we zeker nog eens een beroep doen op DOCFactory!

Kees Schultz
Archiefinspecteur/Informatiespecialist
Team Regionaal Archief Zutphen


Terug naar overzicht