Regionaal Archief Zutphen

Het Regionaal Archief Zutphen (RAZ) heeft als erfgoedinstelling de taak om de historische archieven van de gemeenten Brummen, Lochem en Zutphen te bewaren, te beheren en ter beschikking te stellen voor onderzoek. Daarvoor moeten de archieven in goede, geordende en toegankelijke staat zijn. Die toegankelijke staat borgen we door te zorgen voor goede inventarissen waarmee we de geïnteresseerde bezoeker faciliteren om de juiste stukken te kunnen raadplegen.

In dat kader hebben we DOCFactory de opdracht verstrekt om twee archiefbestanden in onze collectie te inventariseren en materieel te bewerken. Dit betrof de archieven van de gemeente Laren (1811-1929) en de gemeente Lochem (1811-1935). Bij elkaar een ruime 100 strekkende meter van onze archiefcollectie. Hoewel beide archiefbestanddelen al gedeeltelijk toegankelijk waren via een plaatsingslijst, ontbrak een gedegen inventaris.

DOCFactory heeft in overleg met ons een archiefschema opgesteld en dat als basis gebruikt om de archieven in te richten. Door regelmatig overleg waren wij in staat om de voortgang bij te houden en waar nodig bij te sturen. Wij willen onze waardering uitspreken voor de werkwijze en de inzet van de medewerkers, die waar nodig meedachten en het project binnen het beschikbare budget opleverden.

Het resultaat is dat de inventarissen, en dus de oude archieven, via onze internetsite raadpleegbaar en doorzoekbaar zijn. En in de toekomst zullen we de beschrijvingen kunnen gaan verrijken met scans. We zijn tevreden dat weer een stuk van onze mooie historie is ontsloten.

 

Maaike Bergmans

Regionaal Archief Zutphen

De door DOCFactory vervaardigde inventarissen van gemeentes Laren en Lochem zijn online te raadplegen.


Terug naar overzicht