Regio Gooi en Vechtstreek

In de periode mei tot en met juli 2013 heeft DOCFactory bij de Regio Gooi en Vechtstreek gewerkt aan het bewerken van het over te dragen archiefblok over de periode 2000 tot en met 2009.

Dit archiefblok is het laatste stuk archief dat in papieren vorm overgedragen zal worden aan het Streekarchief Gooi en Vechtstreek te Hilversum.

Gedurende deze periode hebben wij als organisatie gemerkt, dat we te maken hadden met goed opgeleide mensen die verstand van het bewerken van archieven hebben.

Op zeer constructieve wijze hebben zij ons en de archiefinspecteur geadviseerd over de wijze waarop het archief ingericht moest worden. Omdat het hier deels vertrouwelijk archief betrof, hadden we nog de uitdaging van de mate waarop dossiers en documenten openbaar gemaakt konden worden. Ook hierin heeft DOCFactory ons van een goed onderbouwd advies voorzien.

Het archief is keurig bewerkt en ingepakt. Vergezeld van een volledige inventaris is het thans overgedragen aan het Streekarchief en zal het voor 98% voor het publiek openbaar toegankelijk zijn.

Tijdens de bewerking heeft regelmatig overleg plaats gevonden tussen de projectleider van de Regio en de medewerkers van DOCFactory. Ook tussen de medewerkers van de Regio en DOCFactory werd telkenmale tijd ingebouwd om uit te leggen en te bespreken waarom voor een bepaalde methodiek en/of werkwijze werd gekozen. Collegiaal overleg is tijdens een dergelijk proces cruciaal en dit is tot volle tevredenheid van alle medewerkers van de Regio meer dan voldoende gedaan.

Wij, als Regionale organisatie, kijken dan ook met tevredenheid terug op dit project. Ook het overleg tussen de projectleider van DOCFactory en de projectleider van de Regio was buitengewoon constructief en prettig. Ik wil hierbij dan ook mijn waardering en complimenten geven voor de bijzonder fijne samenwerking.


Jack Schuemie (BIM)

Projectmanager Digitalisering
Regio Gooi- en Vechtstreek


Terug naar overzicht