Referentie Stadsarchief Breda

Stadsarchief Breda heeft een uitgebreide collectie foto’s, waarin allerlei facetten van het verleden van Breda en omstreken zichtbaar zijn. Beeldmateriaal uit de collectie is in te zien op de studiezaal, maar ook via de website van het Stadsarchief.

Bij het tonen van beeldmateriaal op de website is wel voorzichtigheid nodig: zolang foto’s nog auteursrechtelijk beschermd zijn, is dit niet zomaar toegestaan. Voor een aantal vervaardigers was goed mogelijk of aannemelijk dat er nog auteursrecht op hun werk berustte, terwijl ons niet bekend was wie de auteursrechthebbenden waren en er ook geen toestemming van rechthebbenden was vastgelegd om de foto’s op de website te mogen tonen. Een deel van de fotocollectie werd daarom niet getoond op onze website. Om ook deze foto’s op de website te kunnen laten zien, was daarom onderzoek nodig. Daarbij werden vragen gesteld als:

  • Wie is of was de vervaardiger eigenlijk, behalve de naam die we weten?
  • Is er nog een auteursrechthebbende, of meerderen? Wie zijn dat?
  • Kunnen we met hen in contact komen? Willen zij het Stadsarchief toestemming geven om foto’s te tonen op de website?

Voor dit onderzoek heeft Stadsarchief Breda gebruikgemaakt van de diensten van DOCFactory. Medewerkers van DOCFactory hebben, in afstemming en in overleg met ons, onderzoek gedaan naar de auteursrechthebbenden van beeldmateriaal van een aantal vervaardigers. Het leek meer dan eens op zoeken naar een speld in een hooiberg en niet voor alle vervaardigers zijn rechthebbenden gevonden. Toch zijn met de hulp van DOCFactory rechthebbenden opgespoord en afspraken gemaakt. Daardoor kunnen we rond de 11.000 foto’s van 29.000 alsnog via de website raadpleegbaar maken.

We willen DOCFactory hartelijk bedanken voor de prettige samenwerking!

Ynze Alkema
Hoofd Stadarchief 


Terug naar overzicht