Referentie Regionaal Archief Zutphen

In het kader van het uitoefenen van toezicht op de staat van de informatiehuishouding en archieven van de aangesloten gemeenten, voert de inspecteur van Regionaal Archief Zutphen namens de gemeentearchivaris periodiek een audit uit.

DOCFactory heeft bij de gemeente Zutphen deze audit uitgevoerd, gebaseerd op de handreiking Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) van de VNG, en de resultaten in de vorm van een rapportage met kleurcode en waardering gepresenteerd; deze aanpak is gelijk aan een eerdere audit bij de gemeente Brummen. Het rapport geeft goed inzicht in de actuele stand van zaken aangaande de informatiehuishouding van de gemeente. Ook worden voldoende handvatten meegegeven voor verdere ontwikkeling van het informatiebeheer van deze gemeente.

DOCFactory heeft een auditrapport afgeleverd waar de archiefinspecteur zich volledig in kan vinden. De geauditeerde gemeente Zutphen kan, mede op basis van de aanbevelingen en de voorgestelde verbeterpunten, werken aan het op peil brengen en houden van haar archief- en informatiebeheer.

Net als bij de voorgaande audit verliep de samenwerking met DOCFactory in een prettige sfeer, waarbij snel en flexibel kon worden geschakeld.

Kees Schultz
Archiefinspecteur/Informatiespecialist
Team Regionaal Archief Zutphen


Terug naar overzicht