Referentie Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard

Eén van de speerpunten in de KPI-rapportage van het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard (HHSK) omvat het bieden van een volledig overzicht van analoge en digitale archieven. Om hieraan te voldoen dient het HHSK te beschikken over de volledige en juiste beschrijvingen van archiefbestanden in het semi-statisch archief. Hiertoe is DOCFactory ingeschakeld.

Het bewerkte archiefdeel had een omvang van circa 325 strekkende meter. De werkzaamheden bestonden uit het controleren van de gegevens in Corsa. Van dossiers die niet in Corsa waren opgenomen heeft DOCFactory de volledige registratie verzorgd. Van de dossiers die wel in Corsa waren opgenomen, heeft DOCFactory de gegevens gecontroleerd en waar nodig aangevuld en aangepast. Tevens heeft DOCFactory geadviseerd over bewaring c.q. vernietiging van dossiers.

HHSK is tevreden over de prettige samenwerking en het eindresultaat. De complete beschrijvingen geven een goed overzicht van vindplaats en inhoud, zodat de juiste informatie snel kan worden gevonden. Tevens kunnen met het eindresultaat een inventaris- en een vernietigingslijst worden samengesteld.

Theo Pieters
Teamleider GEO en Documentaire Informatie
Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard


Terug naar overzicht