Referentie gemeente Meierijstad

De gemeente Meierijstad is ontstaan per 1 januari 2017 na samenvoeging van de gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel.

De archieven van de drie voormalige gemeenten moesten worden afgesloten en gereedgemaakt voor overbrenging naar het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC). Hiertoe werd een project opgezet dat werd uitgevoerd door zowel interne als externe medewerkers.

Het team werd versterkt door een tweetal informatiespecialisten van DOCFactory die mede zorg hebben gedragen voor het opschonen, ordenen, materieel verzorgen en beschrijven van dossiers van diverse archiefbestanden (bouwvergunningen, milieudossiers en bestuursarchief). Hierbij werd gebruik gemaakt van verschillende registratiesystemen zoals Corsa en Verseon.

De medewerkers van DOCFactory gaven blijk van inhoudelijke deskundigheid en betrokkenheid bij het project. Ook de aansturing en getoonde betrokkenheid vanuit DOCFactory werd als zeer positief ervaren.

Dit heeft tot resultaat gehad dat de bewerkte archieven inmiddels zijn overgebracht naar het Brabants Historisch Informatie Centrum. We kijken daarbij terug op een prettige en constructieve samenwerking met DOCFactory.

Antoine van der Velden
Medewerker Informatiebeheer


Terug naar overzicht