Rabobank

Rabobank is zich bewust van haar geschiedenis en maatschappelijke relevantie en vindt het belangrijk dat deze bewaard blijft. De oorsprong van Rabobank ligt aan het eind van de negentiende eeuw als de eerste boerenleenbanken door kleine groepen initiatiefnemers worden opgericht. De huidige lokale Rabobanken zijn na diverse fusies uit deze boerenleenbanken ontstaan.

De archieven van een aantal lokale banken zijn ondergebracht in het depot van het historisch archief bij de centrale organisatie in Utrecht. In opdracht van Rabobank heeft DOCFactory van meerdere van deze archieven geïnventariseerd en materieel verzorgd, waaronder die van Rabobank Midden-Westland, Alkmaar en Noordoost-Friesland. Werkzaamheden waren onder meer het selecteren en beschrijven van de archiefstukken en het fotomateriaal, en het opstellen van overzichtelijke inventarissen. De archiefstukken zijn ontdaan van oude hechtmiddelen en in zuurvrije omslagen en dozen verpakt. De archieven van deze lokale Rabobanken zijn nu in goede, geordende en toegankelijke staat geborgd voor de toekomst.

Rabobank is zeer tevreden over de inzet van DOCFactory en het bereikte resultaat. Door de open communicatie verliep de samenwerking prettig. De werkwijze van onze organisatie, incl. het gebruik van systemen, werd vlug opgepakt, waardoor de werkzaamheden in grote mate zelfstandig konden worden uitgevoerd. DOCFactory heeft begrepen wat Rabobank voor ogen had. 

Jan van der Meer 

Hoofd Bedrijfshistorie
Rabobank


Terug naar overzicht