Rabobank

Rabobank is zich bewust van haar geschiedenis en maatschappelijke relevantie en vindt het belangrijk dat deze bewaard blijft. De oorsprong van de Rabobank ligt aan het eind van de negentiende eeuw als de eerste boerenleenbanken door kleine groepen initiatiefnemers worden opgericht. De huidige lokale Rabobanken zijn na diverse fusies uit deze boerenleenbanken ontstaan. De lokale banken waren aangesloten bij de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank of de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank. In 1972 fuseerden deze twee centrale banken tot Rabobank Nederland. 

De archieven van een aantal lokale banken zijn ondergebracht in het depot van het historisch archief bij de centrale organisatie in Utrecht. In maart 2018 is DOCFactory in opdracht van Rabobank begonnen aan het inventariseren en materieel verzorgen van de archieven van Rabobank Midden-Westland, Rabobank Westerbork en Rabobank Dommelstreek en hun voorgangers. Doelstelling van het project was het selecteren en beschrijven van de archiefstukken en het opstellen van drie overzichtelijke inventarissen. Daarbij zijn de archiefstukken ontdaan van oude hechtmiddelen en in zuurvrije omslagen en dozen verpakt. Eind 2018 is deze opdracht afgerond. De archieven van de drie lokale Rabobanken zijn nu in goede, geordende en toegankelijke staat en voor de toekomst geborgd.

Rabobank is zeer tevreden over de inzet van DOCFactory en het bereikte resultaat. Door de open communicatie verliep de samenwerking prettig. De werkwijze van de organisatie, incl. het gebruik van systemen, werd vlug opgepakt, waardoor de werkzaamheden in grote mate zelfstandig konden worden uitgevoerd. DOCFactory heeft begrepen wat Rabobank voor ogen had. 

Jan van der Meer 

Hoofd Bedrijfshistorie
Rabobank


Terug naar overzicht