ProRail

Sinds 2007 bouwt ProRail aan de Hanzelijn, een nieuwe spoorverbinding die, via Dronten en Kampen, Lelystad zal verbinden met Zwolle. De nieuwe spoorlijn betekent een aantal grote infrastructurele werken. Ver voor het begin van de bouw heeft de voorbereiding voor dit infrastructuurproject al binnen ProRail plaats gevonden. Al die activiteiten van voorbereiding, aanbesteding en de daadwerkelijke bouw hebben de nodige neerslag in de vorm van documenten opgeleverd.

In 2010 heeft de afdeling DIV van ProRail aan DOCFactory opdracht verstrekt om het projectarchief van de Hanzelijn fase 2 over de periode 2002-2006 heden in goede, geordende en beschreven staat te brengen. Het archief bestond bij aanvang van de werkzaamheden uit 55 strekkende meter aan hangmappen, ordners, losse stukken en CD-roms. DOCFactory heeft de werkzaamheden voortvarend opgepakt en geheel conform de verwachtingen en afspraken een eindresultaat opgeleverd. En dat binnen de afgesproken planning en het afgesproken budget.

Het projectarchief van de Hanzelijn 2de fase bevindt zich nu in een geordende en toegankelijke staat en kan effectief en efficiënt worden geraadpleegd. Ik kan niets anders dan mijn waardering uitspreken voor de professionele wijze waarop DOCFactory de opdracht heeft uitgevoerd en het eindresultaat dat is opgeleverd.

Ries Koemans

Senior Recordsmanager
ProRail BV


Terug naar overzicht