Omgevingsdienst Haaglanden

De Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de wettelijke milieutaken namens de Provincie Zuid-Holland en een groot aantal gemeenten, waaronder Den Haag, Delft, Rijswijk en Zoetermeer.

Tot de uitvoering van deze taken behoren onder meer het verlenen van vergunningen, het uitoefenen van toezicht en handhaving, het afhandelen van milieuklachten en het behandelen van bezwaar- en beroepschriften. 

In deze context is tijdige en effectieve afhandeling van de documentstromen en digitale archivering van groot belang. In verband met personeelsontwikkelingen kampte de afdeling DIV, die in dit verband een belangrijke rol vervult, met een capaciteitstekort en deed ODH een beroep op DOCFactory.

Medewerkers van DOCFactory ondersteunden het DIV-team van ODH bij de reguliere werkzaamheden, zoals het openen, verwerken, scannen, registreren en valideren van in- en uitgaande post, het aanmaken, uitlenen en afsluiten van (digitale) dossiers binnen de geldende ordeningsstructuur en het succesvol verwerken van informatieverzoeken vanuit het primaire proces. Ook bij het wegwerken van achterstanden verleende DOCFactory diensten.

Dankzij de professionele ondersteuning van DOCFactory werden de reguliere werkzaamheden bij de DIV-afdeling gewaarborgd en voortgezet. Dit gebeurde op constructieve wijze en op een prettige manier in gezamenlijk overleg. Wij kijken derhalve met tevredenheid terug op onze samenwerking met DOCFactory.

Erwin Meijer

Teamleider ICT-DIV 
Omgevingsdienst Haaglanden 


Terug naar overzicht