NYSE Euronext

NYSE Euronext Amsterdam kent een rijke geschiedenis die teruggaat tot het begin van de 17e eeuw. Vanuit dit verleden heeft de beurs een omvangrijke historische collectie aan archiefbescheiden opgebouwd. Ook vandaag de dag zorgt deze kennisintensieve en informatierijke omgeving voor veel informatie in de vorm van (digitale) documenten. Ten aanzien van de dynamische documenten en het historisch archief heeft de archivaris/recordmanager van NYSE Euronext Amsterdam een rol als adviseur, dienstverlener en beheerder.

In verband met de afwezigheid van de archivaris/recordmanager voor een periode van een half jaar, vonden wij tijdelijke vervanging gewenst om de dagelijkse gang van zaken gedurende deze periode doorgang te laten vinden. Voor de invulling van deze functie heeft DOCFactory meerdere vakbekwame kandidaten aan ons voorgesteld. Na een korte inwerkperiode is Karolien van DOCFactory aan de slag gegaan. De taken waarmee zij belast was, waren het adviseren en ondersteunen van de afdelingen binnen onze organisatie bij het beheer van documenten, het beheren van het semi-statisch archief en de historische collectie en het beantwoorden van inhoudelijke vragen van mensen van binnen en buiten NYSE Euronext.

Daarnaast heeft Karolien de Stichting Capital Amsterdam, die onder meer als doel heeft het behoud en de verspreiding van de kennis van het Nederlandse beursverleden, naar tevredenheid ondersteund bij haar activiteiten. Belangrijk voor ons was, dat de plaatsvervanger van onze archivaris zelfstandig te werk kon gaan, kon samenwerken en een goed analytisch inzicht en communicatieve vaardigheden had ,en aan deze wensen voldeed Karolien prima.

 

René Geskes

Director Legal & Regulations and Corporate Secretary Europe
NYSE Euronext

 

Cherelt Kroeze

Secretaris Stichting Capital Amsterdam


Terug naar overzicht