Nutsbedrijf in het zuiden van Nederland

DOCFactory heeft met een senioradviseur een groot nutsbedrijf in het zuiden van Nederland ondersteund bij de realisatie van een project dat als doel had het terugbrengen van het aantal applicaties die documentmanagement voorzieningen bieden.

In het betreffende nutsbedrijf staan excellente dienstverlening, corporate governance en transparantie naar aandeelhouders en samenleving namelijk hoog in het vaandel, met als logisch gevolg een effectief en efficiënt georganiseerde informatiehuishouding, zowel intern als extern. In dit verband besteedt men veel aandacht aan een gedegen documenthuishouding.

De senioradviseur van DOCFactory heeft het nutsbedrijf ondersteund door:

  • het toetsen van het DM proces, de DM architectuur en metadatastructuur in de ontwerpfase;
  • het uitvoeren van werkpakketten zoals het opstellen van een standaard documenttypenlijst;
  • het mede sturing geven aan het project en ondersteunen van IM (ICT) en de interne projectleider.

dat groeiscenario wordt Corsa vooralsnog gebruikt voor postregistratie, generiek archiefbeheer en de bulkprocessen. Daarnaast wordt SharePoint2013 ingezet als portaal naar de verschillende informatiecollecties, waaronder Corsa, om langzaam ook ongestructureerde, informatie te gaan opslaan en ontsluiten. SP2013 zal eerst worden ingezet voor projecten, beleidsvorming en als share vervanger. Uiteindelijk zal ook de archieffunctie in SharePoint verder worden ingevuld en zal SP2013 als platform voor organisatiebreed document- en archiefmanagement, en het samenwerken aan en delen van documenten (collaboration) fungeren.

Het nutsbedrijf is van mening dat de adviseur van DOCFactory naar tevredenheid heeft geholpen om beschikbare documenten en ideeën te toetsen, aanvullende input te leveren en zowel met DIV als IM (ICT) te sparren over de succesvolle inzet en positionering van onze documentmanagementsystemen.


Terug naar overzicht