Nederlandse Emissieautoriteit

De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) ondersteunt de uitvoering van emissiehandel en de inzet van hernieuwbare energie, veelal biobrandstoffen, in het vervoer en transport en toetst als onafhankelijk toezichthouder de naleving van de regels op deze terreinen.

De NEa is in 2005 opgericht en inmiddels uitgegroeid tot een professionele organisatie met ruim 50 medewerkers. Met de groei van de NEa in taken, omvang en medewerkers, deed de behoefte aan een effectieve en efficiënte informatiehuishouding, gebaseerd op digitaal werken en digitale raadpleging van het archief zich steeds meer gelden. Aan DOCFactory hebben wij gevraagd invulling te geven aan de eerste fase van de digitalisering van het archief. Binnen deze fase is door een adviseur van DOCFactory een aantal instrumenten opgesteld als basis voor een verdere digitalisering van het archief. Te noemen zijn een organisatorische inbedding, een structuurplan en een ontwerp-selectielijst. Voorts is een schets gemaakt van welke stappen er nodig zijn voor de verdere invulling van het digitaal archiveren.

Dankzij deze fase en de inzet van DOCFactory hebben wij een scherper beeld gekregen van de aard en omvang van de te nemen stappen naar het digitaal archief. Wij kijken met tevredenheid terug op de samenwerking met DOCFactory en zijn geholpen met de inzichten die dit project ons heeft opgeleverd.

 

Kees Hoppener

Manager Strategie & Ontwikkeling
Nederlandse Emissieautoriteit


Terug naar overzicht