Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK)

De Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK) heeft aan DOCFactory de opdracht verstrekt om de archieven van de NAK die in aanmerking kwamen voor overbrenging naar het Nationaal Archief te inventariseren, te schonen en materieel te verzorgen conform de Archiefwet 1995.

Als privaatrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan is de NAK verantwoordelijk voor het keuren van zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen. Dit doet de organisatie in opdracht en onder toezicht van de minister van Economische Zaken. De NAK is in 1932 opgericht en bestond aanvankelijk uit een landelijk kantoor en 13 regionale keuringsdiensten. Door de jaren heen zijn de regionale keuringsdiensten gefuseerd tot er nog vier overbleven. Deze vier regionale keuringsdiensten zijn in 1993 opgegaan in de landelijke NAK. De archieven van de regionale keuringsdiensten en een deel van het archief van de landelijke NAK vanaf het jaar van oprichting tot en met 1993 moesten overgebracht worden naar het Nationaal Archief.

Dankzij DOCFactory zijn de archieven van de NAK professioneel, met grote zorg en binnen korte tijd bewerkt en voorzien van een overzichtelijke inventaris. Inmiddels zijn de archieven met een totale omvang van circa 50,5 meter overgebracht naar het Nationaal Archief. DOCFactory is een prettige samenwerkingspartner.


Terug naar overzicht