Gemeente Midden-Delfland

Midden-Delfland, Afdeling Bouwen, Milieu & Handhaving team Bouw- en Woningtoezicht

Om de toezichtstaak van bouw- en woningtoezicht goed uit te kunnen voeren is het van belang over een actueel bouwdossier te beschikken.

Bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht was sprake van een achterstand in de verwerking van (documentaire) informatie van verleende bouwvergunningen. Dit zorgde ervoor dat men tijdens controlewerkzaamheden niet beschikte over de meest recente informatie of dat er te lang gezocht moest worden naar het juiste document.

Door de omvang van de werkzaamheden was er behoefte aan externe deskundigheid en capaciteit om deze informatieachterstand weg te werken. Daarom heeft het team Bouw- en Woningtoezicht een informatiespecialist van DOCFactory ingezet om de achterstand weg te werken. Het ging hier over de verwerking (ontsluiting en metadatering) van 291 “oude” dossiers met circa 1.400 documenten en 500 nieuwe dossiers met circa 2.900 documenten.

Het resultaat van de inzet van de informatiespecialist van DOCFactory is dat alle documenten zijn opgeslagen in het centrale registratie systeem Corsa, voorzien zijn van de juiste metadata en gekoppeld zijn aan het desbetreffende dossier. De achterstand is weggewerkt en Bouw- en Woningtoezicht kan met betrouwbare en actuele informatie haar taken uitvoeren.

De gehele samenwerking hebben we als constructief en prettig ervaren. Ondanks de tijdsdruk zijn de doelstellingen naar tevredenheid behaald.

Albert Hoeksema & Theo Verkade

Hoofd afdeling Bouwen, Milieu en Handhaving & Coördinator Bouw- en Woningtoezicht
Gemeente Midden Delfland


Terug naar overzicht