Luchtverkeersleiding Nederland

Luchtverkeersleiding Nederland

De Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) is als ZBO verantwoordelijk voor het beheer van het civiele luchtruim en alles wat daarbij komt kijken. Deze verantwoordelijkheid geeft de LVNL vorm met het verlenen van luchtverkeersdiensten boven Nederland en de Noordzee, het verstrekken van luchtvaartinlichtingen, publicaties en kaarten, het verzorgen van de opleiding ten behoeve van de luchtverkeersbeveiliging en het verlenen van communicatie-, navigatie-, en plaatsbepalingsdiensten. Daarnaast treedt de LVNL op als adviseur van de minister van I&M en de minister van Defensie op het gebied van de luchtverkeersbeveiliging. Bij de uitvoering van deze taken produceert en ontvangt de LVNL veel informatie en documentatie. 

Binnen de LVNL is het informatiebeheer, informatieverstrekking en archivering mede als gevolg van de toenemende digitalisering, het werken met SharePoint en de wens om te voldoen aan kwaliteitsnormen in verband met de certificering, actueel.

De eerste stap op weg naar dat ‘punt op de horizon’ was het actualiseren of vervaardigen van een nieuwe selectielijst. Deze eerste stap was ingegeven vanuit een aantal overwegingen:

  • er kwamen veel vragen vanuit de LVNL wat er moet gebeuren met de documenten die aanwezig waren op kamers en in systemen (bewaren of vernietigen?);
  • de huidige vigerende selectielijst was niet altijd duidelijk en gebaseerd op abstracte handelingen waardoor een duidelijk antwoord niet altijd mogelijk was;
  • de selectielijst dateert uit 1993 (met een actualisatie in 2005) en er bestond twijfel of de selectielijst onverkort toepasbaar was op huidige werkprocessen;
  • een duidelijke en herkenbare selectielijst is een ondersteunend hulpmiddel om (digitale) documenten al bij de vorming daarvan (binnen het werkproces) te waarderen op bewaarbelang (selectie aan de bron) in plaats van achteraf.

DOCFactory heeft in 2015 van ons de opdracht gekregen om samen met een medewerker van de LVNL, zodat intern de kennis omtrent de totstandkoming van de selectielijst geborgd was, bovenstaande te realiseren. DOCFactory heeft ons door het hele proces begeleid en gezorgd dat er begin 2018 een nieuwe geldende selectielijst voor de LVNL konden worden vastgesteld. Wij zijn zeer tevreden met het eindresultaat en de begeleiding van DOCFactory daarin. De selectielijst is te vinden via deze link.

 

Nüvit Kibaroglu

Manager Facility Services
Luchtverkeersleiding Nederland


Terug naar overzicht