Kansspelautoriteit

Sinds 2012 is de Kansspelautoriteit (Ksa) de organisatie die functioneert als onafhankelijk toezichthouder op de kansspelmarkt door een veilig en betrouwbaar aanbod van kansspelen te bewaken. Als zelfstandig bestuursorgaan valt de Ksa onder de landelijke wet- en regelgeving. Dit betekent voor de eigen informatiehuishouding dat de Archiefwet 1995 in alle facetten voor de Ksa van toepassing is.

Al een aantal jaren is er binnen de Ksa sprake van een hybride manier van werken: documenten worden zowel digitaal als fysiek verwerkt. Omdat door de Ksa een principekeuze is gemaakt zoveel mogelijk digitaal te werken (d.i. "duurzame toegankelijkheid te garanderen") is binnen de Ksa in augustus 2017 een project gestart met als ambitie in 2019 de basis te hebben gelegd voor verdere digitalisering.

Aan DOCFactory is opdracht gegeven een aantal instrumenten te ontwikkelen om de overgang naar een formele digitale informatiehuishouding te kunnen realiseren.

Het betreft:
a. een Selectielijst
b. een Handboek Vervanging inclusief een Besluit Vervanging
c. een Metadatamodel
d. een Kwaliteitshandboek

Bovengenoemde instrumenten zijn nu conform planning en begroting opgeleverd ter vaststelling door onze Raad van Bestuur. In het bijzonder kan worden vermeld dat de selectielijst binnen een half jaar is opgesteld en goedgekeurd. Wij hebben tot genoegen geconstateerd dat DOCFactory de belofte om de Kansspelautoriteit effectief, creatief en pragmatisch te ondersteunen volledig heeft waargemaakt.

Wij danken DOCFactory vooral voor de plezierige samenwerking: over materie die niet altijd direct de hoogste prioriteit had bij onze medewerkers is constructief overlegd, zijn werkbare keuzes voorgelegd en - vooral - is helder gecommuniceerd. Daarbij ook de constatering dat de werkzaamheden keurig binnen de vastgestelde financiële marges zijn afgewerkt.

Wij bevelen samenwerking met DOCFactory op het gebied van informatie- en archiefmanagement van harte aan! We weten dat er nog veel gedaan moet worden, maar de Ksa durft met een gerust hart de stappen naar een volledig digitale informatiehuishouding te zetten.

J. den Heijer

Hoofd Afdeling Bedrijfsvoering
Kansspelautoriteit


Terug naar overzicht