Hoogheemraadschap van Rijnland

Hoogheemraadschap van Rijnland

Het Hoogheemraadschap van Rijnland is één van de tweeëntwintig waterschappen die Nederland telt. Het gebied waarin Rijnland werkt strekt zich uit van Wassenaar tot Amsterdam en van IJmuiden tot Gouda. Het beheer van watersystemen en het bewaken van de veiligheid van de inwoners tegen overstromingen is in Nederland grotendeels toebedeeld aan waterschappen. Waterschappen zorgen met betrokken en deskundige mensen lokaal en regionaal voor veilige dijken en voldoende schoon water.

Het Hoogheemraadschap van Rijnland in zijn huidige vorm is ontstaan in 2005 toen de Provinciale Staten van Noord- en Zuid-Holland besloten om de waterschappen Wilck en Wiericke, De Oude Rijnstromen, Groot-Haarlemmermeer en het hoogheemraadschap in de provincies op te heffen en te laten fuseren tot een nieuw Hoogheemraadschap van Rijnland.

In de zomer van 2017 is DOCFactory in opdracht van Rijnland begonnen aan het inventariseren en materieel verzorgen van de archieven van de waterschappen De Oude Rijnstromen en Groot-Haarlemmermeer. Een jaar later is deze immense klus tot volle tevredenheid afgerond.

Doelstelling van het project was het realiseren van de overbrenging van de archieven van deze waterschappen naar de archiefbewaarplaats. De bestanden zijn daartoe geselecteerd op bewaren en vernietigen, materieel verzorgd en beschreven door middel van inventarissen. Van de te vernietigen bestanden is een lijst met voorstellen voor vernietiging opgesteld en de te vernietigen bestanden zijn op vernietigingsjaar geplaatst.

De archieven, respectievelijk 47 en 123 strekkende meter groot (meer dan 7.500 inventarisnummers) zijn nu optimaal toegankelijk en duurzaam zuurvrij verpakt voor de toekomst. De inventarissen zijn voor iedereen toegankelijk via www.rijnland.net/archieven.

 

Gert Koese

Waterschapsarchivaris
Hoogheemraadschap van Rijnland


Terug naar overzicht