Hoofdbedrijfschap Ambachten

Het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) heeft gedurende de periode 1956-2014 bestaan als een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Binnen het HBA werkten de werkgevers- en werknemersorganisaties van verschillende branches samen met als doel het stimuleren van het vakmanschap en het ondernemerschap van de aangesloten branches.

Het kabinet Rutte 2 besloot alle bedrijfslichamen, dus ook het HBA, op te heffen bij wet per 1 januari 2015. Het HBA hield hiermee op te bestaan. Het Centrum voor Ambachtseconomie borgt thans de generieke informatie en tools en kennis over het ambacht.

Als onderdeel van de opheffing van het HBA diende ons archief overgebracht te worden naar het Nationaal Archief. Voordat we ons archief konden overbrengen moest het nog bewerkt worden. De werkzaamheden bestonden uit het inventariseren en het beschrijven van de dossiers in een inventaris en het materieel verzorgen van de archiefstukken. Voor deze werkzaamheden hebben we DOCFactory ingeschakeld. Door middel van een door hen opgestelde archiefbewerkingsplan werd duidelijk hoe DOCFactory de bewerking van het archief zou gaan aanpakken en wat de uiteindelijke resultaten zouden zijn. Het archief is hierna volgens de normen van het Nationaal Archief en de expertise van DOCFactory bewerkt.

Het resultaat is de Inventaris van het archief van het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) en gedeponeerde archieven, die via het Nationaal Archief is in te zien. Naar volle tevredenheid hebben wij ons archief kunnen overbrengen naar het Nationaal Archief. Tevens zij wij zeer te spreken over de prettige samenwerking met DOCFactory en de tijdige oplevering van het project .

 

Peter Grimmon

Staffunctionaris Juridische Zaken
Hoofdbedrijfschap Ambachten

Klik hier voor een volledig overzicht van archiefinventarissen die DOCFactory heeft gemaakt voor het Nationaal Archief.


Terug naar overzicht