Gemeentearchief Zaanstad - archiefinspectie

Jaarlijks voert de archiefinspecteur van het Gemeentearchief Zaanstad een archiefinspectie uit. Dit jaar kon de archiefinspecteur, vanwege een tijdelijke detachering binnen de Gemeente Zaanstad, de archiefinspectie niet zelf uitvoeren. Een van de basisbeginselen van toezicht houden is immers: je toetst niet wat je inricht.

Daarom heeft het Gemeentearchief Zaanstad aan DOCfactory gevraagd om de archiefinspectie voor haar uit te voeren. DOCfactory heeft daarbij gewerkt volgens de VNG-handreiking Kritische Prestatie Indicatoren. Ook werd een driejaarlijks overzicht volgens het stoplichtmodel opgesteld. Deze methodiek wordt namelijk al een aantal jaren gevolgd bij de gemeente. Zo was de continuïteit in aanpak en verslaglegging gewaarborgd.

De Gemeente Zaanstad heeft nu een ononderbroken jaarlijks overzicht van de staat van de informatiehuishouding. Dit helpt de gemeente bij het verbeteren van haar informatiehuishouding.

Zowel de Gemeente Zaanstad als de gemeentearchivaris zijn tevreden met het (kritische) rapport. Het komend jaar gaat Zaanstad aan de slag met de geconstateerde aandachtspunten en de gemeentearchivaris beschikt dankzij dit rapport over voldoende handvatten om het verdere toezicht vorm te geven.

 

Frans Hoving                                                                               Annemieke Adema

Gemeentearchivaris Zaanstad                                                    Kwartiermaker DIV gemeente Zaanstad


Terug naar overzicht