Gemeente Velsen

De gemeente Velsen heeft besloten om de voor permanente bewaring in aanmerking komende archiefbescheiden over de periode (1911) 1976-1992 (2000) over te brengen naar het Noord-Hollands Archief.

Er is gekozen voor het archiefblok tot 1992, omdat de gemeente vanaf 1993 over ging op een sectorenmodel.

Het bestand sluit aan bij de historische archieven van de gemeente Velsen tot 1975, die al bij het Noord-Hollands Archief zijn ondergebracht. Voor de onderzoeker wordt zo een nieuw tijdvak raadpleegbaar, een tijdvak waarin bijvoorbeeld de treinverbinding met Haarlem en Amsterdam is opgeheven, een strandplan is geformuleerd en de woonkern Velserbroek vorm krijgt.

Om dit te realiseren is het bestand van 413 strekkende meters overgebracht naar het Noord-Hollands Archief te Haarlem, alwaar het op basis van een van tevoren opgesteld archiefbewerkingsplan is bewerkt, geselecteerd en beschreven door medewerkers van DOCFactory.

We kijken met genoegen terug op een periode van goede en nauwe samenwerking tussen DOCFactory en de Gemeente Velsen, waarbij medewerkers van de Gemeente Velsen de materiële verzorging op zich namen.

De constructieve samenwerking tussen ons, DOCFactory en het Noord-Hollands Archief heeft geleid tot een succesvolle en tijdige overdracht (ruim vóór de deadline) van een 7-tal archieven met beschrijvende inventaris.

Het feestelijke hoogtepunt was de officiële overhandiging van de inventaris van het archief van het gemeentebestuur Velsen 1976-1992 aan het Noord-Hollands Archief op 3 maart 2014.

Gedurende het traject hebben de medewerkers van DOCFactory blijk gegeven van deskundigheid, gedrevenheid en betrokkenheid. Wij zijn dan ook zeer tevreden met de samenwerking en het resultaat: weer een stuk Velsense historie toegankelijk gemaakt voor publiek en onderzoekers.

 

Jaap van der Werff

Medewerker Documentaire Informatievoorziening
Gemeente Velsen

DOCFactory heeft onder meer van de volgende archieven beschrijvende inventarissen gemaakt: Grondbedrijf te Velsen, Brandweer te Velsen en Gemeentebestuur van Velsen (1976-1992).


Terug naar overzicht