Gemeente Uithoorn

Gemeente Uithoorn is een gemeente van 28.407 inwoners aan de zuidgrens van de provincie Noord-Holland en sinds 2013 overgegaan op volledig digitaal archiveren.

Door tijdelijke uitval van één van onze medewerkers DIV waren er achterstanden bij de post- en archiveringswerkzaamheden ontstaan. We hebben DOCFactory benaderd voor de inzet van deskundige ondersteuning bij het wegwerken van de achterstanden. DOCFactory heeft twee medewerkers ingezet voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

De werkzaamheden bestonden uit het selecteren van bestanden, het aanmaken van (digtale) zaakdossiers en het invoegen van stukken in het (digitale) archief.

We zijn zeer te spreken over de inzet van de medewerkers van DOCFactory en de manier van werken: initiatiefrijk, pro-actief en deskundig hebben ze ons geholpen om onze achterstanden weer in te lopen.

 

mevrouw drs R. Goedendorp

Adviseur/Teamleider Informatiebeheer
Gemeente Uithoorn


Terug naar overzicht