Gemeente Rijswijk

De gemeente Rijswijk houdt zich al geruime tijd bezig met een vergaande digitalisering van documentstromen met als doel de informatiehuishouding optimaal aan te laten sluiten bij de strategische organisatiedoelen. Die doelen waaraan het informatiebeheer een goede bijdrage levert zijn: het vergroten van bestuurskracht, de kwaliteitsverbetering van de dienstverlening en het verminderen van de administratieve lastendruk.

Om dit te bereiken is een aantal zaken de afgelopen jaren gerealiseerd. Alle informatie komt centraal de organisatie binnen en wordt centraal geregistreerd, gedigitaliseerd en opgeslagen. Verder is digitale dienstverlening de norm, er wordt zaakgericht gewerkt en zoveel mogelijk volgens standaard procedures waarbij gebruik wordt gemaakt van generieke voorzieningen.

DOCFactory heeft bij deze ontwikkelingen als vraagbaak en sparring partner voor ons opgetreden. Wij waarderen de wijze waarop daaraan is vorm gegeven door middel van regelmatig overleg bij de diverse onderwerpen en de bredere ontwikkelingen in ons vakgebied.

Annemarie Villaseñor Redondo

I-adviseur & coördinator Documentmanagement
Team Informatie (Documentmanagement)
Gemeente Rijswijk


Terug naar overzicht