Gemeente Muiden

Muiden, een plaats met een rijke historie. Niet alleen in oude tijden maar ook in de meer recente tijden. Die rijke historie ligt opgesloten in de archieven van de gemeente Muiden. Om iedere belangstellende toegang te bieden tot die archieven heeft de gemeente Muiden onlangs haar blijvend te bewaren archief over de periode 1930-1995 overgedragen aan het Stads- en streekarchief Naarden.

Voorafgaand aan deze overdracht diende het archief in goede, geordende en toegankelijke staat te worden gebracht. Om dit te realiseren heeft de gemeente Muiden aan DOCFactory opdracht verstrekt om het archief te bewerken. Dit bewerken hield in: het selecteren, het waarderen en het beschrijven van de te bewaren dossiers in een inventaris, voorzien van een historische inleiding.

Het team van DOCFactory is begonnen met het opstellen van een archiefbewerkingsplan waardoor we precies wisten wat ze gingen doen, wanneer dat gedaan werd en wat we daarvan mochten verwachten. Zowel wij als gemeente Muiden als de ontvangende partij, het Stads- en Streekarchief Naarden, werden nauw betrokken bij dit plan van aanpak.

Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden hebben de medewerkers van DOCFactory laten zien te beschikken over de juiste expertise om het project tot een succes te maken. Wij zijn zeer tevreden met het eindresultaat dat ook nog eens binnen het budget is opgeleverd. We hebben de samenwerking met DOCFactory als heel prettig en constructief ervaren.

 

Pieter Bas Janssen                Anne Medema

Afdeling DMO                          Archivaris
Gemeente Muiden                   Stads- en Streekarchief Naarden

De door DOCFactory vervaardigde inventaris is online te raadplegen.


Terug naar overzicht