Gemeente Lansingerland

De gemeente Lansingerland heeft, in haar visie op dienstverlening, een duidelijk beeld geschetst van hoe de dienstverlening van de gemeente er in 2020 uit moet zien. Kernwoorden hierin zijn professioneel, modern, digitaal en klantgericht . In dat kader wordt, via het programma Dienstverlening, gewerkt aan het verbeteren van de interne werkprocessen, het uitbreiden van het digitale producten en diensten pakket en de implementatie van een nieuw zaaksysteem. Uitgangspunt is dat een goede duidelijke interne dienstverlening bijdraagt aan een excellente dienstverlening naar burger en bedrijf. Dit wil de gemeente onder andere bereiken door het stimuleren van de interne betrokkenheid, ketensamenwerking en het afstemmen van de onderlinge serviceniveaus.

Het opstellen van SLA’s is een middel in het optimaliseren van de professionaliteit en ketensamenwerking. Wij hebben aan DOCFactory de opdracht verstrekt om een set werkbare en meetbare afspraken te formuleren in de vorm van dienstverleningsovereenkomsten. Een duidelijke afbakening en verdeling van verantwoordelijkheden tussen de afdeling publiekszaken en de andere afdelingen was daarbij het uitgangspunt.

De adviseur van DOCFactory heeft een uitgebreide inventarisatie gemaakt van het aanbod en de wensen. Vervolgens zijn deze in overeenstemming met elkaar gebracht door het beleggen van meerdere sessies met de betrokken mandaathouders. Daarbij is er een evenwichtige benadering gezocht om de gedeelde en afzonderlijke belangen met elkaar op één lijn te brengen. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een succesvolle set aan afspraken waarin iedereen zich kon vinden. De adviseur van DOCFactory was betrokken, kundig en heeft een groot deel aandeel gehad en het succes van dit project.

De open wijze van communiceren en werken bleek erg effectief. Door de gestructureerde aanpak gingen de afdelingen goed voorbereid het traject in, wat gunstig uitpakte voor het leerproces. De gemeente Lansingerland is tot nieuwe inzichten gekomen die verder reiken dan de formele dienstverleningsovereenkomsten. Het was een vruchtbaar traject waar we de komende jaren als gemeente zelfstandig op kunnen voortbouwen. DOCFactory heeft een mooie bijdrage geleverd aan het omzetten van onze ambitie in realiteit. Door dit traject is de gemeente weer een stap dichterbij het verwezenlijken van onze ambitie.

 

Marjolein Noteboom- Hendriks

Programmamanager Dienstverlening
Gemeente Lansingerland


Terug naar overzicht