Gemeente Gooise Meren

1 januari 2016 is de gemeente Gooise Meren gevormd door een fusie van de voormalige gemeenten Bussum, Naarden en Muiden. Hierdoor is het archief van de gemeente Muiden overgebracht naar het Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen, dat gevestigd is in Naarden Vesting.

De bouwvergunningendossiers van Muiden en Muiderberg over de periode 1922-1995 zijn onderdeel van dit archief. Deze 3252 dossiers zijn tijdens een eerder project gedeeltelijk geïnventariseerd. DOCFactory heeft alle dossiers nagelopen en waar nodig materieel bewerkt. In opdracht van de gemeente Gooise Meren zijn aanvullende metadata als de nummers van de vergunningen en de naam van de architect aan de inventaris toegevoegd. Ook zijn de adressen op de vergunning aan de hand van beschikbare gegevens en databanken gecontroleerd, gecorrigeerd en voorzien van actuele kadastrale aanduidingen. De dossiers zijn opnieuw gestickerd en verantwoord verpakt.

Het werk is binnen de geoffreerde tijd en budget op zeer deskundige wijze, in goed overleg en in prettige samenwerking met de gemeente Gooise Meren en medewerkers van het gemeentearchief door DOCFactory uitgevoerd.

Christa Laan

Medewerker DIV
Gemeente Gooise Meren


Terug naar overzicht