Gemeente Diemen

Nadat de gemeente Diemen in 2016 was overgegaan tot digitaal archiveren werden er minder papieren cliëntendossiers van de afdeling Sociale zaken opgevraagd. De gemeente verzocht daarom DOCFactory om het papieren archief uit twee lektrievers af te voeren naar het semi-statisch archief. Een informatiespecialist van DOCFactory heeft vervolgens de dossiers bewerkt tot een lopende en een afgesloten serie. Voorts werden de dossiers op alfabet gezet en geregistreerd in een Excel bestand.

De werkzaamheden hebben geleid tot een compleet en overzichtelijk geheel, dat indien gewenst nu makkelijk geraadpleegd kan worden.

De gemeente Diemen is tevreden met het resultaat.


Tamme Stallinga

Adviseur DIV/Archief

Team Interne Dienstverlening Duo+
De bedrijfsvoeringsorganisatie van de Gemeenten Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel


Terug naar overzicht