Gemeente Amsterdam Projectmanagementbureau Cluster Ruimte en Economie

Binnen het projectmanagementbureau (PMB) van het cluster Ruimte en Economie wordt gewerkt met projectsites binnen SharePoint. Om de archivering op de korte en lange termijn te borgen (de duurzame toegankelijkheid), hebben wij een informatiespecialist van DOCFactory ingeschakeld om de archivering in SharePoint te implementeren. Projecten zijn benaderd voor voorlichting en instructie voor de gebruikers.

Wij zijn te spreken over de wijze waarop DOCFactory aan de werkzaamheden invulling heeft gegeven en de samenwerking met gebruikers heeft gezocht. Mede dankzij deze inspanningen is binnen het PMB het beheer, de raadpleegbaarheid en de duurzame opslag van archiefwaardige documenten geregeld.

 

Gert Zwagerman

Teamleider Informatie en Documentbeheer
Gemeente Amsterdam
Cluster Ruimte en Economie


Terug naar overzicht