Gemeente Amsterdam

Gemeente Amsterdam organisatieonderdeel Metro en Tram (MET)

Vanaf medio 2014 tot en met eind 2016 heeft DOCFactory ondersteuning verleend aan het onderdeel Metro en Tram van de Gemeente Amsterdam. Metro en Tram is verantwoordelijk voor infrastructurele projecten op het terrein van bouw, inrichting en onderhoud ten behoeve van het metro- en tramnetwerk binnen de gemeente. Het meest bekende project is de aanleg van de Noord/Zuid-lijn, maar Metro en Tram houdt zich ook bezig met de renovatie van het Bestaande Net.
 
Vooral voor de Noord/Zuid-lijn was en is een adequaat beheer van informatiestromen en documenten belangrijk. De informatieadviseur van DOCFactory was verantwoordelijk voor documentbeheer, instructie en ondersteuning van (een deel van) de projectmedewerkers bij het registreren van relevante documenten in  het DMS Decos/Join. DOCFactory speelde daarnaast een rol bij het aanmaken, inrichten van digitale dossiers, het waarborgen van de toegankelijkheid, de waardering van de dossiers en het toetsen op volledigheid en betrouwbaarheid ervan.
 
De samenwerking met DOCFactory verliep prettig en professioneel. De informatieadviseur heeft uitstekend werk geleverd in de ordening van informatie in het kader van de bewijsvoering en verantwoording. 

Luuc Elzinga

Manager ICT en Documentbeheer Metro en Tram
Gemeente Amsterdam


Terug naar overzicht