Gemeente Almere - bouwdossiers

In opdracht van afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) van de gemeente Almere heeft DOCFactory de bouwdossiers van 1975 tot aan 1998 in drie archiefblokken bewerkt. Een unieke mogelijkheid om bouwdossiers te bewerken vanaf het eerste begin van de stad.

De eerste periode van bouwen in Almere viel onder de verantwoordelijkheid van het Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders (OL ZIJP), de voorganger van de gemeente. Het eerste archiefblok beslaat dan ook de periode 1975-1983. Vanaf 1 januari 1984 is de gemeente Almere ingesteld. De indrukwekkende groei van de gemeente Almere is terug te zien in de omvang van de archiefblokken 1984-1993 en 1994-1998 en de hoeveelheid bouwvergunningen die in deze periode zijn verleend. Vanaf de eerste officiële inwoners in 1976 tot 1 januari 2021 is het inwonertal van Almere gegroeid tot 214.757 waarmee het nu de achtste gemeente van Nederland is qua inwonertal. In totaal beslaan de drie bewerkte archiefblokken 166 strekkende meter archief.

Het team van DOCFactory heeft de dossiers bewerkt en geïnventariseerd in nauwe samenwerking met VTH, DIV en het Stadsarchief Almere. Deze samenwerking is door alle partijen als heel prettig ervaren. Het resultaat zijn drie archiefblokken die gereed zijn voor overbrenging naar het Stadsarchief Almere. De overbrenging biedt de mogelijkheid de ontwikkeling van de gemeente voor een breder publiek toegankelijk te maken.

Fokke John

Beleidsadviseur VTH
Gemeente Almere


Terug naar overzicht