Gemeente Alkmaar

De gemeente Alkmaar is voornemens begin 2018 met alle diensten naar het recentelijk verbouwde stadskantoor te verhuizen. In dit kader dient onder meer  de archiefruimte in het stadhuis te worden ontruimd. Om dit te realiseren is de keuze gemaakt om met behulp van externe capaciteit en kennis een groot deel van het archief voorafgaande aan deze verhuizing gereed te maken voor overdracht aan het Regionaal Archief Alkmaar.

Aan DOCFactory is gevraagd een viertal archieven uit de jaren 1989-2000 te selecteren, te bewerken, te inventariseren en aldus gereed te maken voor overdracht.

Gedurende de periode januari 2017 tot en met juli 2017 heeft DOCFactory deze archieven bewerkt, het te bewaren deel is materiaal verzorgd en van zuurvrije omslagen en dozen voorzien. Het archief voor een deel op vernietiging gezet en van het te bewaren deel zijn klassieke inventarissen opgesteld.

De archieven van de Bestuursdienst, Dienst Welzijn en Dienst Stadsbeheer en Ontwikkeling alsmede het archief van de (door gemeentelijke herindeling bij Alkmaar gevoegde) gemeente Graft-de Rijp zijn overgedragen aan het Regionaal Archief Alkmaar, het in 2017 voor vernietiging in aanmerking komende deel wordt vernietigd.

Wij kijken met tevredenheid terug op de samenwerking met DOCFactory en zijn met de uitvoering van dit project weer een stap dichterbij gekomen bij het bereiken van het ontruimen van de archiefruimte voor de verhuizing naar het stadskantoor. Tevens voldoet de gemeente Alkmaar met deze overdracht van archieven ook aan zijn plicht om archieven na een periode van 20 jaar over te dragen aan een archiefbewaarplaats.

Henk Wiering

Medewerker DIV
Vakgroep DIV
Gemeente Alkmaar


Terug naar overzicht