Financiële instelling in Nederland

Een instelling in het bankwezen is trots op zijn historie en geeft daaraan dan ook veel aandacht. Bij het bedrijfshistorische archief wordt een bijzondere en rijke collectie beheerd, onder meer afkomstig van verschillende rechtsvoorgangers.

DOCFactory heeft, met de ondersteuning van een informatiespecialist, een bijdrage geleverd aan het verder toegankelijk maken van deze rijke historie. Bij de aanvang van het project is samen met deze informatiespecialist geïnventariseerd welke deelcollectie aangepakt kon worden. Hieruit bleek dat een omvangrijk deel van de collectie met betrekking tot het hypotheekwezen niet goed toegankelijk was. Deze verzameling was namelijk in de loop der tijd ontstaan door samenvoeging van verschillende archieven, afkomstig van diverse rechtsvoorgangers, en persoonlijke archieven van (oud)medewerkers.

Op voortvarende en vakbekwame wijze is de medewerker van DOCFactory aan de slag gegaan. Het eindresultaat is een archief dat  in goede, geordende, en toegankelijke staat is gebracht. Hierdoor is aanvullend een stuk van de historie, maar ook van de economische geschiedenis van Nederland, ontsloten.


Terug naar overzicht