Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden

Omdat de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden in 2015 naar nieuwbouw gaat verhuizen, is bij ons de behoefte ontstaan om het papieren archief op orde te brengen en gereed te maken voor overbrenging naar een archiefbewaarplaats. Het archief van de faculteit was gevormd door de medewerkers binnen verschillende subfaculteiten en was te kenschetsen als een werkarchief.

Voor het op orde brengen en bewerken van het  archief hebben wij DOCFactory ingeschakeld. Het bewerkingsteam van DOCFactory heeft het archief, conform de richtlijnen, geordend en geselecteerd.  Het resultaat was een overzichtelijk en toegankelijk archief dat geheel naar wens van onze faculteit is bewerkt.

In eerste instantie is het  archief ondergebracht bij de archiefdienst van de universiteit. In een later stadium zal het naar het Nationaal Archief worden overgebracht. Met de bewerking van het archief hebben we uitvoering gegeven aan de bepalingen van de Archiefwet 1995.

DOCFactory is voortvarend tewerk gegaan en heeft, voorafgaand en tijdens, het project blijk gegeven van haar deskundigheid. De samenwerking verliep zeer prettig en we kunnen de samenwerking en het project als geslaagd beschouwen.

 

Jaap Willems

Hoofd Civiele Dienst
Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen
Universiteit Leiden


Terug naar overzicht