Een hoog College van Staat

Na jaren van intensief gebruik van de personeelsdossiers door de afdeling P&O en een project in het kader van digitaal werken, was er geen sprake meer van een eenduidige indeling in het personeelsarchief. Daarom is DOCFactory gevraagd, om in samenspraak met betrokkenen, een herordening van de P-dossiers te maken. Het bewerkingsteam van DOCFactory heeft de dossiers geordend en geschoond volgens de officiële en interne richtlijnen. De hardcopy dossiers zijn vergeleken met hun digitale “tegenhanger” en, waar nodig, aangevuld.

Het resultaat is dat de organisatie weer over ordentelijke en overzichtelijke personeelsdossiers beschikt. Om te garanderen dat documenten ook in de toekomst op de juiste manier gearchiveerd worden, heeft een informatiespecialist van DOCFactory een nieuwe handleiding opgesteld. Ook is instructie gegeven in de voorgestelde wijze van werken.

De samenwerking met het team van DOCFactory is prettig verlopen. De specialisten van DOCFactory waren deskundig, betrokken en kwamen met goede initiatieven voor de voortgang van het project en adviezen voor de toekomst.


Terug naar overzicht