DCMR Milieudienst

DCMR werkt al een aantal jaren hard en met succes aan het digitaliseren van de informatiehuishouding. Om analoge documenten te vervangen door digitale reproducties heeft DCMR in april 2011 een machtiging tot vervanging, in de zin van de Archiefwet 1995, verkregen. Als onderdeel van dit proces is door DOCFactory een audit uitgevoerd op de inrichting van het DMS/RMA.

De audit is uitgevoerd aan de hand van een vooraf afgestemd normenkader op basis van normstellingen uit NEN 2082, (eisen voor functionaliteit van informatie- en archiefmanagement in programmatuur), Wet elektronische handtekeningen en de Code voor Informatiebeveiliging ISO 27002, uitsluitend voor zover relevant in het licht van de documenthuishouding.

Tijdens deze audit is gekeken naar de diverse aspecten van duurzame digitale archivering en naar de te hanteren waarborgen in de organisatie voor een goed beheer en goede sturing van de digitale informatievoorziening. Het onderzoek betrof het geheel aan beleid, procedures en ingerichte functionaliteit voor opslag, beheer en ondertekening van digitale documenten binnen de gebruikte softwareapplicaties. Wij hebben de inzet van de DOCFactory adviseurs als betrokken en bevlogen ervaren. De audit resultaten zijn in rapportvorm aangeleverd en aan de betrokkenen en managers gepresenteerd.

Wij kijken terug op een geslaagd project dat bevestigt dat we onze machtiging terecht hebben gekregen. Op basis van de aanbevelingen uit de audit kunnen wij nu de laatste puntjes op de 'i' zetten.

 

Alex van Leeuwen

Senior DIV
DCMR Milieudienst


Terug naar overzicht