DCMR

DCMR is de gezamenlijke milieudienst van de provincie Zuid-Holland, vijftien gemeenten in de regio Rijnmond en Goeree-Overflakkee. Voor ruim 1,2 miljoen inwoners werkt DCMR al ruim veertig jaar aan een veilige en schone leefomgeving. De dienst is sinds 1987 ondergebracht in een gemeenschappelijk regeling, een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam. 

Voor de overbrenging van het algemene archief van DCMR over de periode van 1987-1996 naar het Stadsarchief Rotterdam, heeft DCMR DOCFactory ingeschakeld. DOCFactory heeft met een team de bestanden bewerkt en het over te dragen deel beschreven in een klassieke inventaris.

DCMR waardeert de manier waarop dit project in prettig overleg en samenwerking is verlopen. Op deze manier is weer een stuk geschiedenis van de organisatie toegankelijk gemaakt voor burgers en onderzoekers.

Alex van Leeuwen

Adviseur Team Datamanagement
DCMR


Terug naar overzicht