Centrum Jeugd en Gezin gemeente Den Haag

Op 1 januari 2015 werd de nieuwe Jeugdwet van kracht waarin onder meer de jeugdzorg werd gedecentraliseerd en daarmee onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten is komen te vallen.

In de gemeente Den Haag is de jeugdhulp zoveel als mogelijk gebundeld bij de CJG's (Centrum Jeugd en Gezin), die onderdeel zijn van de GGD Haaglanden. In het kader hiervan was het belangrijk dat relevante digitale informatie van lopende zaken uit het systeem van het voormalige Bureau Jeugdzorg Haaglanden werd overgezet naar het systeem van de Gemeente Den Haag, zodat jeugdcoaches over de juiste informatie kunnen beschikken.

Gezien de dagelijkse werkzaamheden ook doorgang moesten vinden hebben wij DOCFactory gevraagd deze werkzaamheden uit te voeren. Een team van 3 dataspecialisten heeft deze werkzaamheden professioneel, voortvarend en naar tevredenheid uitgevoerd. Er werd door het team pro-actief en oplossingsgericht meegedacht.

Mede dankzij deze inzet hebben we kunnen zorgen dat deze conversie binnen een zeer korte termijn is gerealiseerd.

 

Paul Zoutendijk

Kwartiermaker CJZ


Terug naar overzicht