Boskalis

Voor Boskalis, toonaangevend op de internationale baggermarkt en maritieme dienstverlening, is een adequate (digitale) informatievoorziening van essentieel belang. Voor het optimaliseren hiervan werd DOCFactory verzocht de documentstromen in kaart te brengen, met focus op het gebruik van o.a. SharePoint. Doel was het realiseren van een nog volwaardiger records management en archiefbeleid.

Resultaat van het project is dat Boskalis beschikt over nieuwe, dan wel geactualiseerde policies alsmede work- en documentflows, die zijn gebaseerd op de geldende (bedrijfs-)standaarden en wet- en regelgeving. Deze zijn toepasbaar in het archief- en retrieval-proces van zowel papieren als digitale documenten.

Met de opgeleverde instrumenten is Boskalis goed in staat om de vervolgstappen te zetten in de voortgaande verbetering van het wereldwijde informatiemanagement beleid. DOCFactory heeft ons inhoudelijk hierbij op deskundige wijze geadviseerd, wij kijken met tevredenheid terug op dit project.


Edmond Verstraete

Director Accounting & Control
Boskalis


Terug naar overzicht