BEL Combinatie

De BEL Combinatie is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. De organisatie is verantwoordelijk voor de dienstverlening alsmede de totstandkoming en uitvoering van het beleid voor de drie gemeenten, waaronder de zorg en het beheer van de archieven van de drie gemeenten. De archieven van de gemeenten Laren en Blaricum, met als looptijd 1990-1999, dienden in 2019 te worden overgebracht naar het Streekarchief Gooi en Vechtstreek. Voor dit project heeft DOCFactory in 2018 de opdracht gekregen.

DOCFactory heeft in 2018/2019 deze archieven geselecteerd, bewerkt, beschreven en materieel verzorgd, zodat ze konden worden overgedragen en aan het publiek ter beschikking worden gesteld. Tijdens het project zijn ook oudere, reeds overgedragen, archieven aangevuld met stukken die werden aangetroffen, zodat deze compleet zijn.

De samenwerking tussen het Streekarchief, de BEL Combinatie en DOCFactory verliep prima, alle werkzaamheden zijn vlot en in goed overleg uitgevoerd en conform planning afgerond. We kijken met genoegen terug op deze prettige samenwerking.

Ton Swan

Senior Medewerker DIM
BEL Combinatie


Terug naar overzicht