Audit bij gemeente Bodegraven-Reeuwijk

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft in het Collegewerkprogramma 2010-2014 het besluit genomen om digitaal te gaan werken. De gemeentelijk medewerkers zijn hiermee voortvarend aan de slag gegaan, wat heeft geleid tot een vervangingsbesluit en de uitrol van een nieuw zaaksysteem. Om de huidige stand van zaken omtrent het gemeentelijk digitale informatiebeheer te evalueren en aanwijzingen te ontvangen voor het verbeteren van dit beheer, heeft de gemeente Bodegraven-Reeuwijk DOCFactory gevraagd om een audit uit te voeren. DOCFactory heeft hiervoor gebruik gemaakt van de RODIN-standaard.

Door middel van interviews, observaties van werkprocessen en analyses van documenten heeft DOCFactory in korte tijd een helder beeld kunnen schetsen van de actuele situatie omtrent informatiebeheer. Tijdens dit proces hebben de medewerkers van DOCFactory geregeld geschakeld met de medewerkers DIV, die zich herkenden in de bevindingen van DOCFactory. Dankzij de concrete aanbevelingen kan de gemeente Bodegraven-Reeuwijk snel aan de slag met de bevindingen uit het rapport. Daarnaast biedt het rapport een praktisch toetsingskader voor de toekomst. We kijken terug op een prettige samenwerking.

 

Jan Verloop

Medewerker Team DIV
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk


Terug naar overzicht