Aegon

AEGON wil als één van de toonaangevende pensioenverzekeraars de beschikking hebben over een adequate en betrouwbare dienstverlening op het gebied van informatiemanagement en is aan de slag gegaan met de bevindingen van de Nederlandse Bank over de situatie van de Nederlandse pensioenverzekeraars zoals verwoord in het Quinto rapport.

In dit kader heeft AEGON aan DOCFactory gevraagd het informatiebeleid van AEGON te beoordelen en aan te passen. Naar aanleiding daarvan heeft DOCFactory AEGON begeleid bij het formuleren van instructies en richtlijnen voor de medewerkers. Hierbij kan worden gedacht aan een informatiebeheersplan, het opstellen van een vernietigingslijst, het aanbrengen van metadatering, en dergelijke.

In het kader van het veiligstellen van brongegevens is aandacht geschonken aan de aanwezige papieren archieven en is gekeken naar de externe opslag in relatie tot de afgesloten Service Level Agreements (o.a. kosten in relatie tot de geboden dienstverlening) en de mogelijkheden tot vervanging van de papieren archieven door middel van scanning.

Uitgangspunt voor het opgesteld informatiebeleid zijn de NEN ISO normen 15489 en 2082.

De rol van DOCFactory als schakel tussen de medewerkers van de Businesslijn Pensioen, ICT en het (papieren en digitaal) archief heeft er mede voor gezorgd dat de overeengekomen producten zijn opgeleverd. De basis voor een verdere professionalisering van het informatiemanagement is hiermee gelegd.

 

Paul Kamerbeek MBA

Programmamanager Quinto
AEGON


Terug naar overzicht