Vincent Stavleu

Informatiespecialist

Vincent behaalde zijn master in theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, waar hij zich specialiseerde in de tekstanalyse van de Bijbel. Tijdens zijn studie heeft hij ook een correspondentie tussen Abraham Kuyper en Herman Bavinck getranscribeerd en geannoteerd. Hij bleek zeer vaardig in het toegankelijk maken van bronnen.

Vanuit zijn studie is hij in contact gekomen met het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, waar hij zich bezighield met de digitalisering en organisatie van de vertaalarchieven van de Nieuwe Bijbelvertaling en ordening van de interne bibliotheek. Ook adviseerde hij over het beeldarchief van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Van hieruit ontstond zijn passie voor archivering.

Vincent is te typeren door zijn enthousiasme, nauwkeurigheid en analytisch denkvermogen. Hij geniet ervan anderen te ondersteunen en met creatieve oplossingen voor problemen te komen.

 Motto: ”Durven is even je evenwicht verliezen, niet durven is jezelf verliezen.”