Scott Emblen-Jarret

Informatiespecialist

Scott heeft in 2015 zijn BA Dutch & Spanish bij University College London (VK) afgerond en is sindsdien werkzaam als freelance vertaler Nederlands - Engels. Enige jaren daarna heeft hij een MA Language, Culture, & History gevolgd, waarin hij zich richtte op de erfenis van het kolonialisme in Nederland, Suriname en Portugal.

Tijdens het schrijven van zijn afstudeerscripties was Scott al met archieven in aanraking gekomen, zijn werk als gids bij de Commonwealth War Graves Commission zorgde vervolgens bij  hem voor diepergaande kennis van archieven en erfgoed. Dat Scott interesse heeft gekregen in een nieuwe uitdaging in deze sector, moge geen verrassing zijn.

Als  vertaler is  Scott gewend zelfstandig en flexibel te werken, waarbij hij het verwerken van teksten uit verschillende talen op analytische wijze aanpakt. Het vertalen van uiteenlopende onderwerpen voor een breed scala aan klanten heeft hem goed voorbereid op een baan in het informatiebeheer.

Motto: ‘An investment in knowledge always pays the best interest’, Benjamin Franklin (1706-1790)