Marius van Gasteren

Informatiespecialist

Marius is begonnen met de werkzaamheden in de documentaire informatievoorziening in 1989 bij de Koninklijke Marechaussee. In die periode volgde hij diverse modules om hier goed in thuis te raken.

Na opheffing van de decentrale documentaire informatievoorziening bij de Defensie eenheden werd Marius senior medewerker Documentaire Informatievoorziening / Wet Politie Gegevens en was hij verantwoordelijk voor het verwerken, bewerken, beheer en vernietigen van de politionele- en justitiële archieven van de Koninklijke Marechaussee, inclusief de missiearchieven.

In 2008 heeft hij de politie op Sint Maarten ondersteund op het gebied van bestuurlijk en politionele archieven.
Marius is een gestructureerde en betrokken informatiespecialist, die dienstverlenend werkt.