Uitbreiding van het DOCFactory team

08-03-2012

Op 1 maart jongstleden heeft het DOCFactory team versterking gekregen van Els Zickhardt. Els heeft haar sporen op het gebied van informatievoorziening ruimschoots verdient in vele projecten waar zij bij  de rijks- en gemeentelijke overheid uitvoering aan heeft gegeven.